Personal

Arbetet i Inspirera Hemtjänst utförs av kunnig personal med respekt för kundens personliga integritet. Inspirera Hemtjänst erbjuder kontinuerlig fortbildning inom omsorgsarbete, regelbundna medarbetarsamtal och personalmöten. Personalen ansvarar för helheten och planerar arbetet i kundens hem. Tack vare delaktighet, ansvar och kompetensutveckling har vi personal som trivs med sitt arbete. Det skapar trygghet och glädje för personalen och våra kunder.

Att arbeta hos oss innebär:

  • Trygga anställningsvillkor
  • Möjlighet att påverka och utveckla arbetssituationen
  • Medarbetar- och lönesamtal
  • Regelbundna gruppträffar, APT
  • Stöd och handledning
  • Nära samarbete med administrativ personal