Transparensredovisning

Inspirera Assistans AB

Gamla Skolgatan 4
614 30 Söderköping
Kontaktperson: Lotta Forsberg
Telefon: 070-618 02 35
Mail: info@inspireraassisans.se

För 2019 gäller följande för vår verksamhet:

Inspirera Assistans beräknas omsätta ca 7 miljoner med ca 20 anställda. Administrationen består av två personer, en verksamhetschef och en samordnare. Verksamheten bedrivs i Östergötland och huvudkontoret finns i Söderköping.

Ägare, styrelse och ekonomi

www.allabolag.se/

Inspirera Assistans - mål och riktning

Inspirera erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vår verksamhet symboliseras av delaktighet, medbestämmande, samarbete och tillgänglighet både för kunder och personal. Den administrativa personalen har tät kontakt med våra kunder för att skapa trygghet och för att säkerställa kvaliteten i uppdraget. Rekrytering av personal sker i nära samarbete med kunden och våra personliga assistenter är valda med omsorg.

Personal och utbildningsnivåer

Personlig assistent är ett ytterst svårt arbete. Personal som rekryteras till Inspirera anställs främst utifrån kundens önskemål och behov samt personliga egenskaper. Vi har regelbundna personalmöten, medarbetarsamtal samt fortbildning, både internt och externt. I de fall ett uppdrag kräver specialkunskaper rekryteras personal utifrån erfarenhet och utbildning. Vårt personalarbete skapar kontinuitet och trygghet, både för kunden och assistenten. Ett gott och respektfullt samarbete mellan kund och assistent är en förutsättning för en kvalitativ assistans.

Kvalitet

Inspirera Assistans arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9. Inspirera har tecknat kollektivavtal med Vårdföretagarna.

Inspirera Hemtjänst AB

Gamla Skolgatan 4
614 30 Söderköping
Kontaktperson: Anna Hjort
Telefon: 070-618 52 01
Mail: info@inspirerahemtjanst.se

För 2019 gäller följande för vår verksamhet:

Inspirera hemtjänst har ca 60 kunder och 18 anställda. Under 2019 beräknas verksamheten omsätta ca 8 milj. kr. Verksamheten bedrivs i Söderköping enligt LOV i hemtjänst. Administrationen består av en verksamhetschef, en administratör och en samordnare. Från 1 januari krävs tillstånd från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, för att bedriva hemtjänst.

Ägare, styrelse och ekonomi

www.allabolag.se/

Inspirera Hemtjänst - mål och inriktning

Inspirera Hemtjänst erbjuder en kvalitativ och trygg hemtjänst med fokus på kundens behov och önskemål. Ett biståndsbeslut från Söderköpings kommun utgör grunden för uppdraget vilket sedan utformas gemensamt med kunden. Målet med verksamheten är kontinuitet, flexibilitet och ett personligt bemötande av kunder och anhöriga. Detta skapar trygghet och gemenskap. www.seniorval.se

Personal och utbildningsnivåer

Inspirera Hemtjänst satsar på personalen bl. a. genom regelbundna personalmöten, medarbetarsamtal och kompetensutveckling, både internt och externt. Vår personal består till övervägande del av undersköterskor och vi har specialkompetens inom värdegrundsarbete och demensvård. Vi värdesätter, förutom formell kompetens, erfarenhet samt personliga egenskaper och ett stort engagemang för arbetet. Hög kontinuitet i personalgruppen skapar goda förutsättningar för samarbete, gemenskap och trygghet.

Kvalitet

Inspirera Hemtjänst arbete utifrån Söderköpings kommuns Äldreprogram, Program för social omsorg och hälsa samt Värdighetsgarantier i Äldreomsorgen. Vårt kvalitetsarbete utgår ifrån Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS2011:9, samt interna rutiner och kvalitetskontroller.