Omvårdnadstjänst med rätt till RUT-avdrag

Inspirera Omsorg erbjuder omsorgstjänster med rut-avdrag. Omvårdnadstjänsterna riktar sig till privatpersoner som inte har ett biståndsbeslut från sin hemkommun men som av olika anledning kan behöva hjälp i hemmet eller sällskap vid aktiviteter utanför hemmet.

Tjänsterna vi utför, och som alla medför rätt till rut-avdrag, är:
  • Skötsel av den personliga hygienen samt på- och avklädning
  • Promenader och enklare ärenden, t ex besök på vårdcentral eller på bank eller i butik
  • Enklare matlagning, betalning av räkningar, högläsning

Finns anhöriga på långt avstånd eller känns det för tidigt för ett hemtjänstbeslut? Hör av dig till inspirera så skräddarsyr vi en lösning!

Att bli kund

Inför ett nytt uppdrag erbjuder vi ett hembesök där Du som kund får möjlighet att träffa den person som kan bistå Dig med ledsagning eller anhörigservicen. Mötet är en första presentation av Dig och vår personal och för att ni ska lära känna varandra. Detta ger också Dig en möjlighet att berätta vilka Dina behov är och när aktiviteten äger rum.

Välkommen att kontakta vår samordnare!