Nöjd kund-garanti

Vår nöjd kund-garanti innebär:

  • Professionellt bemötande
  • Hög kvalitet
  • Miljömedvetenhet i val av produkter
  • Avtalsförsäkring
  • Bra anställningsvillkor och kollektivavtal
  • Kontinuitet i bemanning
  • Sekretessavtal för personal