Lokalvård

Inspirera Lokalvård erbjuder en kvalitativ och behovsanpassad städtjänst till en rimlig kostnad, oavsett om det gäller hem- eller företagsservice. Alla våra tjänster medför rätt till RUT-avdrag för privatpersoner.

Vårt städuppdrag utgår alltid ifrån kundens behov och önskemål. Vi strävar alltid efter att vara flexibla i så stor utsträckning som möjligt, för att kunna erbjuda större valfrihet. Varje uppdrag har en överenskommen tidsram men innehållet kan anpassa efter individuella önskemål.

Under 2017 blir inspirera Omsorg certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vår nöjd-kundgaranti innebär:
  • Personligt bemötande
  • God kvalitet på utfört arbete
  • Miljömedvetenhet
  • Ansvarsförsäkring
  • Kollektivavtal
  • Kontinuitet i bemanning
  • Sekretessavtal för personal
  • Personal kontrollerad mot belastningsregistret