Hemtjänst

Inspirera Hemtjänst utför privat hemtjänst inom hela Söderköpings kommun och erbjuder både personlig omvårdnad och service. Vi samarbetar med Söderköpings kommun vilket innebär att vår avgift är densamma som kommunens. Vi strävar alltid efter att antalet personal kring varje kund begränsas så långt det är möjligt och vi arbetar aktivt med kontaktmannaskap. God kontakt med anhöriga är en mycket viktig del av vårt arbete. Vi finns tillgängliga för stöd och hjälp inför ett biståndsbeslut och också när hemtjänsten är igång.