Vanliga frågor & svar

Varför finns det privata leverantörer för hemtjänst?
Söderköpings kommun har tagit beslut om valmöjlighet inom hemtjänsten. Enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) kan kunden välja leverantör för sin hemtjänst. Kommunen skriver avtal med de leverantörer som uppfyller kraven enligt Socialnämnden. Priset för privat hemtjänst är det samma som du har i kommunal hemtjänst, du betalar din avgift till kommunen.

Vem kan välja Inspirera Hemtjänst?
Personer som bor i Söderköpings kommun och är beviljade hemtjänst genom ett biståndsbeslut kan välja Inspirera Hemtjänst som utförare.

Varför skapas det en individuell genomförandeplan?
Genomförandeplanen beskriver hur omvårdnad- eller serviceinsats ska genomföras. Den ska formas tillsammans med kunden och/eller närstående. I den finns mål för planerade insatser utifrån kundens behov. Genomförandeplaner tydliggör både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Kan jag få hjälp att byta min hemtjänst leverantör?
Att byta leverantör är lätt! Antingen kontaktas kommunens biståndshandläggare eller så hjälper vi till när du vill byta hemtjänstutförare. Vi kontaktar biståndshandläggare om önskat byte och meddelar dig när det är gjort. Kontakta oss genom att ringa, mejla eller besöka oss på vårt kontor.

Varför du ska välja Inspirera Hemtjänst?
Inspirera Hemtjänst är ett lokalt företag med personlig anknytning till Söderköping och kommunen. Kontoret ligger centralt på Skönbergagatan. Vi strävar efter att antalet personal runt kunden begränsas så lång som möjligt och att insatserna utförs på överenskommen tid. Vi tror på en öppen och regelbunden dialog med kunden för att kunna motsvara förväntningar på hur insatserna ska utföras. Arbetet utförs av kunnig personal som bemöter kunden med respekt, visar hänsyn till kundens integritet och är väl förtrogen med vår värdegrund.

Vad innebär en anställning i Inspirera hemtjänst?
Som anställd är du värdefull för verksamheten. Vi satsar på utbildning och kompetensutveckling utifrån varje anställds behov. Att arbeta i ett nystartat bolag innebär en möjlighet att påverka arbetet från början. Det ger en stimulerande och utvecklande arbetssituation samt hög kvalitet på vården.