Vanliga frågor & svar

Kan jag som assistansberättigad få bestämma vem som jobbar hos mig?
Du har full rätt att bestämma vem som ska arbeta hos dig. Vill du ha hjälp i rekryteringsprocessen så är vi delaktiga efter dina önskemål i hela processen. Det är dina önskemål och behov som är grunden i hela vårt arbete och vi vet hur viktigt det är att hitta rätt personal till rätt kund. Gott samarbete leder framåt och till ökad glädje och livskvalitet.  Hos oss får du även bestämma vem som ska vara arbetsledare i det team som arbetar hos dig.

Vad anordnar ni för kurser och utbildningar?
Utöver kurser i lyftteknik och regelbunden HLR utbildning för samtliga personliga assistenter inom Inspirera Assistans så baseras övrig utbildning på behovet för just dig och ditt team. Vi har såväl intern som extern handledning.

Kan jag få rådgivning av er i frågor som rör personlig assistans?
Vi ställer upp kostnadsfritt som bollplank och svarar på frågor kring assistans. Du behöver inte vara kund eller ens vilja bli kund för att vända dig till oss för rådgivning. Vi vill hjälpa andra personer genom våra erfarenheter. Du kommer i kontakt med oss genom att maila, besöka oss eller ringa. Se vår kontaktsida för öppettider och kontaktuppgifter.

Vem är ansvarig för personalen?
Personalchefen ansvarar för personalen, men alla beslut som rör din assistans diskuteras alltid med dig. Vårt mål är att du ska få din assistans såsom du vill ha den. Vi finns här för dig. Vi vet hur viktigt det är för våra kunder att behålla bra personal och vi värnar om våra anställda. Vi behandlar vår personal med respekt och vi satsar på våra anställda. Ett av våra mål som assistansbolag är att öka statusen för det viktiga yrket personlig assistent. Det gör vi genom att utbilda, vårda och göra våra assistenter delaktiga inom bolaget.

Vad får jag bestämma över i min assistans?
Inom ramen för gällande lagstiftning och din individuella budget så får du i princip bestämma över allt som rör din assistans. Vi stöttar dig där du vill och är behjälpliga efter dina behov och önskemål. Det är ditt liv och din assistans. Vårt mål är att du ska få din assistans som du vill ha den.

Kan jag få hjälp av er med ansökningar och myndighetskontakter?
Vi hjälper dig gärna med ansökningar och myndighetskontakter. Vi har bred erfarenhet från denna typ av assistansfrågor och värnar om din trygghet. Vår breda kunskap om personlig assistans och angränsande om råden är något vi gärna delar med oss av till dig.

Vem är arbetsgivaren?
Inspirera Assistans är arbetsgivaren för de personliga assistenterna. Vi som arbetsgivare värnar om en god arbetsmiljö och följer de arbetsrättsliga lagarna. Vårt mål är personal som trivs och stannar kvar inom bolaget.

Vad händer om jag inte kan eller vill vara med och aktivt leda mina assistenter?
Då väljer du någon i ditt ställe. Det är viktigt att du är delaktig i val av en arbetsledare så att det sker på dina villkor.