Företag

En ren, fräsch arbetsmiljö och en trevlig utemiljö är mycket viktigt, både för kunder, besökare och anställda. Våra tjänster riktar sig till både företag och fastighetsägare och vår personal vet vad som krävs för ett lyckat resultat. Varje företag bestämmer hur ofta vi ska städa och i vilken omfattning och Inspirera anpassar servicen efter kundens behov. Vi fyller på toalettpapper, pappersmuggar, tvål och handdukar om kunden önskar. Vi lägger stor vikt vid personligt bemötande och kontinuitet i personalen.

Vi erbjuder följande serviceinsatser till företag och fastighetsägare:

  • Kontorsstädning
  • Trappstädning
  • Varuhus/butiksstädning
  • Storstädning
  • Skötsel av utemiljö
  • Tapetsering, måleri

Utemiljö

Företag och fastighetsägare kan med förtroende anlita Inspirera för skötsel av utemiljö. Regelbunden klippning av grönytor, trädbeskärning, häckklippning, snöskottning samt halkbekämpning ingår i våra åtaganden. Vi utför också trappstädning av mindre och större fastigheter samt uppfräschningsuppdrag med målning och tapetsering.

All vår personal arbetar under sekretess. Vi har tecknat kollektivavtal med Tjänsteförbunden Almega för Hemserviceföretag samt Serviceentreprenad.