Att bli kund - privatperson

Inför ett nytt uppdrag erbjuder vi ett hembesök där Du som kund beskriver Dina behov och önskemål. Besöket tar endast ca 30 minuter, är helt kostnadsfritt och Du förbinder Dig inte till någonting. Efter besöket gör vi en detaljerad arbetsbeskrivning tillsammans med en offert som vi skickar hem till Dig. Därefter kommer vi överens om dag och tid för Ditt kommande uppdrag. I samband med vår överenskommelse får Du en kontaktperson och information om vem som genomför uppdraget.

Att bli kund – företag

Representanter för Inspirera Lokalvård kommer ut till företaget för att få en beskrivning av storlek på lokal, vad uppdraget ska innehålla och hur ofta det ska utföras. Därefter utformar vi en offert som skickas tillsammans med en arbetsbeskrivning. Nästa steg är överenskommelse om när uppdraget ska starta.

Välkommen att kontakta vår samordnare!