Att bli kund

Inspirera Hemtjänst vänder sig till kunder som, på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionsnedsättningar, behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Vårt mål är att den enskilde ska leva ett självständigt liv under trygga och meningsfulla förhållanden, trots ålderdom, sjukdom eller funktionsnedsättning. Hos oss deltar kunden aktivt i utformningen av sin hemtjänst utifrån handläggarens biståndsbeslut. Vi arbetar efter förutsättningen att möta varje individ med respekt och värna den personliga integriteten.

Våra kunder möter endast ett fåtal personal när vi gör våra besök. Vi lär känna våra kunder, deras önskemål och behov vilket skapar trygghet och trivsel, både för våra kunder och vår personal

Vill du bli kund? Ta kontakt med oss, så hjälper vi dig!