Personlig assistans

Inspirera Assistans är ett assistansbolag med tid och engagemang. Hos oss blir du som kund sedd, hörd, respekterad och får aktivt delta i utformningen av din assistans utifrån dina önskemål, förutsättningar och behov. Vi arbetar aktivt för att höja statusen för yrkesgruppen personliga assistenter. Ett yrke som ställer oerhört höga krav på den som utför det.